1.

    רשימת שכיחות גרעינית: תנ”ך, סידור, רשימת קריאה כללית

Frequent Words List – Basic : Bible, Prayer Book & general Reading

2.

רשימת שכיחות – בראשית 

Frequent Words List – Genesis 

3. 

   רשימת שכיחות השוואתית

Comparative Frequent Words List : Bible, Prayer Book & general Reading 

 

לתשומת לבכם: רשימות השכיחות (אוצר תיבות עברי יסודי לביה”ס בתפוצות) לקוחות מתוך 

שלמה הרמתי  (1983). הבנת הנקרא בסידור ובמקרא, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית,   ירושלים

. ומוצגות כאן ברשותה של המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית