תרגומַי מן הספרות הערבית לעברית

 

מת ללא אזהרה מוקדמת, מאת  הסופר הדרוזי, פלאסטיני ישראלי סלמאן נאטור
באתר העוקץ   תמצאו תרגום פרק זה מתוך הרומן  שכתיבתו לא הושלמה
Died without Previous Warning, (a chapter from an unfinished novel), by the Druze, Palestinian, Israeli writer Salman Natour
  • תרגום בעבודה

 مدن الملح. التيه. عبد الرحمن منيف

 

  • תרגום שלא פורסם
  • زينب . محمد حسين هيكل
  • זינב, מאת הסופר המצרי מחמד חסין היכּל
  • Zeinab, by the Egyptian writer Muhammad Husein Haikal
  • תרגומַי בהוצאת “אנדלוס” 2000-2006

Translations for “Andalus Publishing” Tel-Aviv

 

     

عرس الزين, ألطيب صالح

זן מתחתן, מאת הסופר הסודאני אלטייב צאלח

The Wedding of Zen, by the Soudanese author AlTyyeb Salih

حجر الضحك, هدى بركات

אבן הצחוק, מאת הסופרת הלבנונית הודא ברכאת

The Stone of laughter, by the Lebanese author Hudah Barakat

بندر شاه (ضوء البيت ومريود) , ألطيب صالح

בנדר שאה (דוו אלבית ומריוד), מאת אלטייב צאלח

Bandar Shah (Daw alBeit & Maryud), by AlTyyeb Salih

 

  • תרגומַי בהוצאת “מפרש” 1982-1992

Translations for “Mifras” Publishing House, Tel-Aviv

طواحين بيروت, توفيق يوسف عواد

מוות בבירות, מאת הסופר הלבנוני תוופיק יוסף עוואד

Death in Beirut, by the Lebanese author Taufiq Yusuf Awad.

عباد الشمس, سحر خليفة

החמנית, מאת הסופרת הפלסטינית סחר ח’ליפה

The Sunflower, by the Palestinian author Sahar Khalifa.

ألحرب في بر مصر, يوسف القعيد

המלחמה בארץ מצרים, מאת הסופר המצרי יוסף אלקעיד

The War in the Land of Egypt, by the Egyptian author Yusuf AlQaid.

موت الرجل الوحيد على الأرض, نوال السعداوي

אלהים שוכב בערשו של הנילוס, מאת הסופרת המצריה נוואל אלסעדאווי

God Dies by the Nile, By the Egyptian author Nawal Saadawi.

سقوط الأمام, نوال السعداوي

נפילתו של האמאם, מאת נוואל אלסעדאווי

The Fall of the Imam, by Nawal Saadawi.

رحلة جبلية – رحلة صعبة, فدوى طوقان

דרך הררית – אוטוביוגרפיה, מאת המשוררת הפלסטינית פדווא טוקאן

Autobiography, by the Palestinian poet Fadwa Tuqan.

 

 Articles  מאמרים   

 

  •  על חשיבות העשרת מדף התרגומים מן הספרות הערבית בכלל והפלסטינית בפרט (נובמבר 2015) – מנבר, גליון חמישי. מכון ואן ליר. ירושלים

 

  • כמנון, אניס ויאנסון – לאיזו עברית נתרגם ספרות ערבית? (2004).  – תרגימא 111

 .